Gondolatok a művészetről, a munkáimról, az alkotásról

„Az emberek szerencsére nem egyformák, így egy műalkotással való találkozás is különböző embereknél különböző érzelmeket, gondolatokat válthat ki. Ha mégis meg kellene fogalmazni, hogy mit szeretnék láttatni vagy üzenni a közönségnek, talán azt mondanám, hogy figyeljenek oda a környezetre, amiben élnek. Én nagyon szeretem a természetet, és mint szobrász a formai gazdagságot és szépséget fedezem fel benne. A szobraimon keresztül talán mások is felfedezik ezt a gazdagságot, és jobban megbecsülik a környezetüket”.

„A külső és belső tér kérdése foglalkoztat, az, hogyan lehet egyenrangúvá tenni az anyagtalan teret az anyaggal, ami körülhatárolja őt. A pozitív és negatív váltakozásából, egymás közötti viszonyából adódó dinamizmus formai sokszínűségének lehetőségei izgatnak”.

„Először emberi gondolatokkal és érzelmekkel, tapasztalati úton szerzett benyomásokkal töltöttem meg a belső és külső tér fogalmát. A megjelenítés is figurális kiindulású volt, ami stilizáláson ment keresztül, amíg teljesen elveszett a figuralitás és eljutottam az absztraktig. Végül a pozitív-negatív, a kinn-benn (anyag és „antianyag”) dichotómia vált alkotásaimban az alappillérré, alaptémává”.
„Foglalkoztat, hogy hol érnek össze az ellentétes formák. Hogyan lehet tetten érni a finom átfordulásokban rejlő titokzatosságot. Hogyan létezik együtt a pozitív és negatív ellentétes fogalomként anélkül, hogy feloldódna, megsemmisülne egymásban és egymás által.  Hogyan alkotnak együtt egy harmonikus egyensúlyban lévő (forma)világot.”

„Mivel úgy szeretném létrehozni ezeket a pozitív és negatív részekből létrejövő alkotásokat, mint amik egy egységben, természetes egyensúlyban és harmóniában léteznek, a legjobbnak érzem, ha a természetből veszek kölcsön anyagot: fából és kőből szeretném ezeket a kísérletezéseket megvalósítani”.
„Az én művészetemben legnagyobb ihletforrás a természet. Leginkább azt a szobromat tekintem sikeresnek, amelynél össze tudom hangolni a természet és az emberi természet jellemvonásait egy konkrét alkotásban.”

Ifjabb Hidi Endre 1982-ben született Nagydobronyban. Édesapja, az ismert keramikus nyomdokain haladva maga is kerámiával kezdte pályafutását. Az Erdélyi Béla nevét viselő Ungvári Művészeti College kerámia szakának elvégzése (2002) után a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán szerzett diplomát (2009). A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) tagja, az ArtTisza alapító tagja. 2004-től rendszeresen részt vesz a RIT alkotóinak közös tárlatain, munkái több magyarországi kiállításon is szerepeltek.